Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşca (d. 1 Mart 1926; Kilis), tıp doktoru ve Klasik Türk Müziği sanatçısı.

1. Hayatı

1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesini bitirdi ve Haseki Hastanesi 1. Kadın Doğum Mütehassısı olarak mesleki görevine başladı. 1985 yılından hekimlik görevini bıraktığı 1990 yılına kadar Haseki Hastanesi başhekimliğini yaptı.


Prof. Dr. Alâediin Yavaşca'nın musiki hayatı, daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleri ile başlamıştır. İstanbul'a gittikten sonra, Sadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Dr.Suphi Ezgi, Hüseyin Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mesut Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Ergüner, Dr. Selahaddin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuvarı İleri Türk Müziği Konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT bünyesinde Danışma, Denetleme ve Repertuar kurullarında önemli görevler almış, 1967'den bu yana solistliği yanında koro yöneticiliği de yapmıştır.


Türk Musikisinde Devlete bağlı ilk Konservatuvarın kurucuları arasında yer almış, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuvar'nın Yönetim Kurulunda ve öğretim kadrosunda çalışmıştır. Konservatuvar YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Profesörlüğüne atanmış ve Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı'na getirilmiştir. Onur Akay, Bekir Ünlüataer ve Umut Akyürek gibi genç neslin başarılı Türk sanat müziği sanatçılarının da hocasıdır.


İcracılığı yanında 140 civarında beste, semai, şarkı, çocuk şarkıları, çeşitli saz eserleri (peşrev, saz semai, medhal, etüd), dini sahada da mevlevi ayini ve ilahi formunda besteleri vardır.
1950'li yılladan bu yana yurt içi ve yurt dışı birçok konserler vermiştir. Yurt dışı konserler için iki defa Amerika Birleşik Devletlerine davet edilmiş ve 5 konser vermiştir. 1988 yılında BBC'nin Londra Queen Elizabeth Hall'da tertiplediği 'Müzik Festivali'ne davet edilmiş, orada da 3 konser, ayrıca Almanya'da Berlin, Köln, Hamburg ve Aachen'de muhtelif konserler vermiştir. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın bir uzun çaları (LP), 25 adet 78'lik plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur.
Kendisine 1991 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verildi.Ayten Yavaşca ile evlidir.

2. Tanınmış Eseleri

Başka söz söylemem aşktan yana ben

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok

Kimseyi böyle perişan etme Allahım yeter

Rûhum su gelen yılda bile mâziyi andı

Şen gözlerinle yüzüme bir baktın

Sarı mimozamsın sen benim

Gülen gözlerinin mânası derin

Ayrılıktan başka var mıdır söze hacet

Ümitsiz Bir Aşka Düştüm Ağlarım Ben Halime

Ne Günah Etse Açılmaz İki Gönlün Arası (Güfte Dr.Rahmi Duman)

3. Aldığı Ödüller

Siirt İli Kültür Derneği Siirt Valisi Eliyle 1990 

Veysel Karani Beste Ödülü, 24/05/1990

Samsun Musiki Cemiyeti (Musikiye Hizmet), 17/11/1990

Bursa Belediyesi Konservatuvarı (Musikiye Hizmet) 1990

Kilis Belediyesi (bir parka isminin verilmesi), 1990

Alâeddin Yavaşca Senfonisi, Bestekar Hasan Cihat Örter tarafından bestelenmiş, Elazığ Fırat Üniverstesi Senfoni Orkestrası tarafından ilk defa seslendirilmiştir, 2010

Dr. Alâeddin Yavaşca YÖK tarafından İ.T.Ü. TSM Devlet Konservatuvarı'na Profesörlüğe atandı. Bunlar dışında, çeşitli Lions ve Lioness Dernekleriyle Rotary Kulüplerinde, Türk-Alman Dostluk Derneğinde, Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneğinin yapmış olduğu konuşmalardan aldığı ödüller vb., 1990


Yavaşca, 10 Ekim 1991'de Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirildi.


  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

  (0)   Yorum